کاشت مو

افراد مناسب کاشت مو

کاندید مناسب کاشت مو چه افرادی هستند ؟ اشخاصی که ابروهایشان ریخته است اشخاصی که دارای موهای کم پشت هستند زمانی که شخص در سر ، ابرو ، سبیل شخص در اثر صدمات وارد شده موها ریزش پیدا کرده اند بهترین کاندید کاشت مو هستند . اشخاصی که در بخشی ادامه مطلب…