جراحی بینی

جراحی بینی های پهن

جراحی بینی های پهن بینی های پهن معمولا در زمان خنده و یا صحبت کردن حجم وسیعی از صورت را تشکیل میدهند . بسیاری از افرادی که دارا ی چنین بینی هایی هستند از داشتن آن ناراضی و ناراحت هستند . بینی های پهن میتوانند هم گوشتی و هم استخوانی ادامه مطلب…