مقالات

بیماری اتواسکلروز

بیماری اتواسکلروز بیماری اتواسکلروز (Otosclerosis) در تمام سنین وجود دارد ولی معمولا شیوع آن در سنین میانسالی حدود ۲۵ – ۴۰ سال (سنین باروری) می باشد که در زنان شیوع آن بیشتر است و باعث افت شنوایی هدایتی در گوش فرد می شود. بیماری اتواسکلروز یا چسبندگی استخوان، که مربوط به گوش میانی ادامه مطلب…