جراحی زیبایی

درمان غبغب

غبغب چیست و چرا بوجود می آید؟ افتادگی، آویزانی و پری ناحیه زیر چانه را غبغب میگویند. زیبایی این قسمت به وجود زوایا وخطوط مشخص بستگی دارد ولی غبغب این شاخصه ها را از بین برده و قیافه ای مسن تر، خسته تر و غیر جذابتری به فرد میدهد. ایجاد ادامه مطلب…