دندانپزشکی زیبایی

لمینت دندان

لامینیت دندان (ونیر) همه افراد لبخند زیبا را دوست دارند اما برخی از افراد به دلیل داشتن دندان های بد شکل و یا بد رنگ نمی توانند به راحتی لبخند بزنند،اما لمینیت دندان این امکان را برای افراد به وجود می آورد که افراد بتوانند لبخندی زیبا را داشته باشند. ادامه مطلب…